Online event:
In het oog van de storm

Momenteel gaan we door een grote verandering, zowel in ons zelf, als wel de wereld om ons heen. Wij van Bezield Geld bieden support aan deze beweging met dit op donatie te volgen online event.

Momenteel gaan we door een prachtige bewustzijns-shift. Wij van Bezield Geld voelen dan ook diep vanuit ons kern hier aan te willen bijdragen, en bieden daarom een 2weeks online programma aan. Een programma waarin we een heilige ruimte maken die het mogelijk maakt onze trilling te verhogen van angst naar liefde. Een stevig anker van licht, wat de liefdes-frequentie op aarde verankert.

We hebben besloten dit aan te bieden voor een vrijwillige bijdrage, zodat we van de opbrengt de online leeromgeving kunnen inrichten van bezield geld. Een stappenplan om samen de nieuwe aarde te bouwen.

 

TWEEWEEKS ONLINE PROGRAMMA

We leven in een bijzondere en spannende tijd. Een tijd waarin we gemakkelijk ons kracht weggeven aan externe bronnen. Het is een uitdaging hoe bij jezelf te blijven en te dealen met de snelle veranderingen. Deze tijd vraagt om leiderschap, zowel vrouwelijk leiderschap wat gaat over dealen met de aardse realiteit van dit moment, verbinden en vertragen. Ruimte geven aan de processen die willen gebeuren. Als wel mannelijk leiderschap, zien wat er achter de schermen gebeurd en anticiperen op potentiële toekomsten. Een heilige ruimte bouwen van waarheid en helderheid, om in zachtheid te kunnen zijn.

IEDEREEN WORDT UITGENODIGD TOT IETS ANDERS

In landen zoals China, waar veel vanuit gemeenschappelijk goed geleefd wordt, en dagelijks offers worden gemaakt voor een groter goed, komt nu tijd voor bezinning. Pijn van het innerlijke kind en jarenlange onderdrukking komt boven. En in Nederland, een land van individualisatie waarin ieder vaak zijn eigen gang gaat, komt nu tijd en ruimte voor verbinding en solidariteit. Prachtige waarden om vanuit te leven.

TIJDPERK VAN DE STORM

Het tijdperk van de Storm wordt ingewijd. Een tijd waarin alle tijdslijnen en agenda’s samenkomen. Die van de natuur, politiek, lichtwerkers, conspiracies. Het lijken verschillende sporen maar vanuit het oogpunt van Storm, dragen ze allen bij aan hetzelfde, eenheid.

Iedereen zal zijn eigen rol in dit geheel pakken, zijn of haar eigen plek innemen. Wij voelen in deze tijd om vanuit de collectieven waarin wij werkzaam zijn onze krachten te bundelen. Om aan een heilige ruimte te bouwen. Een ruimte waarin we kunnen thuiskomen, rusten, maar ook bewust en aanwezig blijven in alle realiteiten van nu. Een ruimte van waarheid en liefde. Een ruimte om in te zijn.

Wij beseffen dat in deze heilige ruimte één ding nu belangrijker is dan ooit; de liefdes- en trillingsfrequentie hooghouden en in het oog van de storm blijven. Verankert en geaard.

VAN ANGST NAAR LIEFDE

Vanuit een hogere trilling, trek je meer positiviteit aan. Gezonde voeding, relaties, berichten en ingevingen. Er ontstaat een creatieve ruimte waarin de koers van jouw ziel en wezen de ruimte krijgt om te ontplooien. Ook jij hebt namelijk een agenda, een goddelijk plan dat tot uiting wil komen in deze tijd. En de keuzes die nu gemaakt worden bieden de basis voor de tijd hierna. Maar het vraagt moed om deze stap te zetten, waarbij er aan alle kanten aan je getrokken wordt. De hogere trilling dient verankert te worden in de materie, zodat ze standhoud. Want bij een trillingsverhoging, trek je ook weerstand aan.

Wij voelen vanuit onze kern de urgentie support aan te bieden aan het proces waar de mensheid nu in zit. Daarom bieden wij vanuit Bezield Geld een 2-weeks online programma aan, waarin elke dag een ander thema centraal staat. Dit programma transformeert langzaam in een community, die de hogere trilling vasthoudt.

DOEL VAN DIT PROGRAMMA

• De liefdes frequentie verankeren in de materie
• Ontdekken wat jouw hart en ziel nu van jou vraagt
• Bewustwording van blinde vlekken en lekken
• Opschonen van angst-imprinten en collectieve overtuigingen
• Immense shift faciliteren in ontwikkeling (business/ persoonlijk)
• Natuurlijke filters opbouwen voor invloeden van buitenaf
• Jouw uitnodigen om je ware plek in te nemen

Wij beseffen ook dat trilling verhogen een ontwikkelingspad is zonder spiritual by-passing. Anders gezegd er zijn geen short-cuts. Elke frequentie heeft zijn eigen wetten en waarheden, en bepaalde inzichten moeten inklikken op meerdere lagen. Van mentaal, naar emotioneel, tot aan aards en spiritueel. Wel kunnen we door gebruik te maken van de Storm, processen versnellen, omdat we tegenwoordig kwantum stappen kunnen zetten in onze ontwikkeling.

INHOUD

• 2 live online events met: activaties & sharings
• Dagelijks meditaties gericht op heling en bewustwording
• Mails met support, tools en werkwijzers
• Twee weken samen bouwen aan een heilige ruimte
• Toegang tot community space voor verdieping (under construction)

EXTRA

• Onderzoeken en helen oorsprong lagen (voorouderlijk/ collectief)
• Upsell mogelijkheid voor ondernemers
• Korting op materiaal van heilige ruimte bezield geld

Tijd, prijs en opgave

Momenteel gaan we door een prachtige bewustzijns-shift. Wij voelen dan ook diep vanuit ons kern hier aan te willen bijdragen, en bieden daarom een 2weeks online programma aan. We hebben besloten dit aan te bieden voor een vrijwillige bijdrage, zodat we van de opbrengt de online leeromgeving kunnen inrichten van bezield geld. Een stappenplan om samen de nieuwe aarde te bouwen.