Bezield Leven

In deze nieuwe tijd waar het leven steeds sneller gaat en meer van ons vraagt, hebben we ook anders met levensvraagstukken om te gaan.  Deze intense periode van veranderingen kent ook specifieke vraagstukken die vorige generaties nog niet kenden en waar nog maar beperkt bewustzijn op is. Het leven daagt ons uit om op een nieuwe manieren hiermee om te gaan, en zo dieper in contact met onze kern en bezieling te komen.

Bezield leven Blauwdruk

Iedereen heeft zijn eigen bezield leven blauwdruk. Dat zijn twaalf verschillende uitingsvormen van de twaalf gebieden. De een gaat zeilen, de ander mediteert en weer een ander doet Ayahuasca voor zelfreflectie en bezinning.

We zijn allemaal geboren met een paar sleutels, een paar onderdelen van de blauwdruk, waar we zoveel plezier uit halen, dat het motortje van een bezield leven gaan draaien. Maar als dat motortje op wat voor reden dan ook stopt, krijg je wat we noemen, een vastloper. Ofwel een kortsluiting/ burn-out.

Dan is de sleutel die je hebt niet meer bruikbaar. Je bent het vertrouwen kwijtgeraakt in het leven. We komen in overlevingsstand. Nu gaan we andere gebieden vaak misbruiken om onszelf nog staande te houden. Met als gevolg, vervorming op meerdere levensgebieden.

In het her-activeren van bezield leven, gaan we eerst bezig met die gebieden die uit balans zijn geraakt, om uiteindelijk bij de kortsluiting te komen. Als een open-hart operatie herstellen we de kern laag, zodat er weer bezieling in je leven kan stromen.

1. Intimiteit – “veiligheid/seksualiteit”
2. Sociale contacten – “vriendschap/familie”
3. Creativiteit – “hobby’s/spelen”
4. Lichaamsbewustzijn – “beweging/aanraking”
5. Voeding – “gezondheid/vitaliteit”
6. Wonen – “eigen ruimte/omgeving”
7. Zelfliefde – “zelfbeeld/autonomie”
8. Werk – “missie/betekenisvol”
9. Innerlijke leiding – “integriteit/spiritualiteit”
10. Samenleven – “co-creatie/ecosystemen”
11. Dromen – “reizen /reflectie”
12. Ontspanning – “plezier/geld”
13. Mens zijn – “bezield leven/harmonie”

Blijf op de hoogte

Stichting Bezield geld is opgericht op 13 september 2019 en heeft als primaire missie een bewustzijnsverandering teweegbrengen rond waarde uitwisselingen, zodat bezieling en vervulling meer plek krijgen in ons dagelijks bestaan.

De stichting is het kloppende hart van de Bezield Geld Movement, wat middels; lezingen, Webinars, online-programma’s, business coaching, 1 op 1 begeleiding, kennis en bewustzijn verspreid over hoe je een nieuwe relatie tot geld kan realiseren.