Word donateur!

Momenteel hebben we een doneer actie lopen om de investering te bekostigen voor een online – leeromgeving. Met een online event.

Stichting bezield geld zet zich in, om een nieuw bewustzijn rond geld uitwisselingen te genereren. Een ruimte waarin elkaars diepste waarde wordt erkend en bekrachtigd, zodat we steeds meer worden uitgenodigd om vanuit autonomie onze eigen plek in te nemen, onze eigen missie te leven en de geschenken die daarbij ontstaan kunnen delen. Door steeds meer te geven en ontvangen wat eenieder toebehoort, kunnen we gezamenlijk uit de schaarste lagen stappen, en wordt het steeds gemakkelijker gezonde keuzes te maken voor ons welzijn en die van onze omgeving.

Wij van stichting Bezield Geld bieden support op zowel persoonlijk, zakelijk, organisatorisch en sociaal niveau, om uit de machtsgreep van vervormd geld te komen, zodat geld zijn natuurlijke plek in het leven weer kan innemen. Het doel is dat er uiteindelijk een bezielde economie ontstaat. Een ecosysteem waar leven, werken, organiseren en besturen in harmonie gebeurt met de natuur. Wanneer we de bezieling terugbrengen in creaties, geld en uitwisselingen, laten we een prachtige wereld aan onze kinderen en de generaties die na ons komen.

Wij investeren onze tijd en energie in:
 • Kennisoverdracht via lezingen en online programma’s
 • Blauwdrukontwikkeling voor: relatie-, bedrijfs- en organisatie vormen
 • Naamsbekendheid, onderzoeken taal van doelgroepen
 • Draagvlak creëren voor een gezonde bezielde economie
 • Kernteamvan specialisten opbouwen en versterken
 • Community en tribe rondom bezield geld bouwen
Wij investeren geld in:
 • Website met online leeromgeving
 • Huur kantoorruimte
 • Promotie via facebook, flyers, visitekaartjes, website etc.
 • Software: hosting, webinar, zoom, betaalomgeving
 • Bankrekening en andere administratiekosten
Op langer termijn richten wij ons op:
 • Realiseren van concrete co-creatieprojecten
 • Financieren van een reeks bezielde creaties die met elkaar samenwerken
 • Creëren en financieren van een reeks bezielde leefgemeenschappen
 • Faciliteren missies van leiders die betekenis hebben voor de nieuwe aarde
 • Expanderen op; doelgroepen, aantal bereikte mensen, uitrol programma’s

Blijf op de hoogte

Stichting Bezield geld is opgericht op 13 september 2019 en heeft als primaire missie een bewustzijnsverandering teweegbrengen rond waarde uitwisselingen, zodat bezieling en vervulling meer plek krijgen in ons dagelijks bestaan.

De stichting is het kloppende hart van de Bezield Geld Movement, wat middels; lezingen, Webinars, online-programma’s, business coaching, 1 op 1 begeleiding, kennis en bewustzijn verspreid over hoe je een nieuwe relatie tot geld kan realiseren.