Founders en het kernteam

Geen beweging start op zich zichzelf, zo bestaat ook de Bezield Geld Movement uit een team van specialisten die naast hun dagelijkse bezigheden zich inzetten voor een verandering rondom gelduitwisselingen. Deze ambassadeurs van Bezield Geld zijn de pilaren van de Movement en staan elk voor een bepaald onderdeel.

Jaco Geense

Mijn kracht en specialiteit is de oorspronkelijke visie activeren, zodat alle blokkades die het pad naar de bestemming verhinderen oplossen. Ik faciliteer groei bij de leider zodat er een uitlijning ontstaat met hun missie en plek in deze transitie. Daarmee breken leiders los van de verouderde kaders. Ik begeleid ze met persoonlijke en professionele vraagstukken, zodat de mens steviger zijn plek kan innemen, en alle evolutie stappen naar een gezonde toekomst gerealiseerd kunnen worden. Samen openen we een veld van ongekende mogelijkheden.

Jan Pieter Schreur

Mijn kracht en specialiteit zit hem in het steeds opnieuw in beeld brengen van het transformatieproces, en stap voor stap de veranderingen doorvoeren. Door middel van consultancy en alchemie belichten we keer op keer dat stuk wat jij als leider of als team nodig hebt voor het verstevigen van de basis. Gaandeweg rijk ik de kleinst mogelijk stapjes aan, die een mega impact hebben. Al die stappen verankeren we in lijn met het gezette doel wat zorgt voor stabiliteit, zodat concrete zaken en creaties gedurende rit kunnen landen.

Wij investeren onze tijd en energie in:
 • Kennisoverdracht via lezingen en online programma’s
 • Blauwdrukontwikkeling voor: relatie-, bedrijfs- en organisatie vormen
 • Naamsbekendheid, onderzoeken taal van doelgroepen
 • Draagvlak creëren voor een gezonde bezielde economie
 • Kernteamvan specialisten opbouwen en versterken
 • Community en tribe rondom bezield geld bouwen
Wij investeren geld in:
 • Website met online leeromgeving
 • Huur kantoorruimte
 • Promotie via facebook, flyers, visitekaartjes, website etc.
 • Software: hosting, webinar, zoom, betaalomgeving
 • Bankrekening en andere administratiekosten
Op langer termijn richten wij ons op:
 • Realiseren van concrete co-creatieprojecten
 • Financieren van een reeks bezielde creaties die met elkaar samenwerken
 • Creëren en financieren van een reeks bezielde leefgemeenschappen
 • Faciliteren missies van leiders die betekenis hebben voor de nieuwe aarde
 • Expanderen op; doelgroepen, aantal bereikte mensen, uitrol programma’s

Blijf op de hoogte

Stichting Bezield geld is opgericht op 13 september 2019 en heeft als primaire missie een bewustzijnsverandering teweegbrengen rond waarde uitwisselingen, zodat bezieling en vervulling meer plek krijgen in ons dagelijks bestaan.

De stichting is het kloppende hart van de Bezield Geld Movement, wat middels; lezingen, Webinars, online-programma’s, business coaching, 1 op 1 begeleiding, kennis en bewustzijn verspreid over hoe je een nieuwe relatie tot geld kan realiseren.