Om de visie tot een succes te brengen zal elke laag van de bevolking toegang moeten krijgen rond het bewustzijn van bezield geld, zodat het gezamenlijk wordt gedragen. Het is een beweging niet alleen vanuit het volk, maar ook door visionaire leiders in organisaties.

De Bezield geld Movement is de kern, het overkoepelende orgaan wat waakt over deze beweging die bestaat uit 13 levels, weer onderverdeeld in 4 categorieën.

de Movement

Bevolking – Core | Ether

Persoonlijke ontwikkeling

 • aanbieden van online-programma m.b.t. heilige ruimte, relaties en bezield leven
 • geven van lezingen, delen van info doormiddel van boeken en Webinars
 • bieden van persoonlijke support in het opstarten van een eigen bedrijf/organisatie
 • ondersteunen naar autonomie, zodat geld weer de juiste plek in het leven krijgt

Ondernemers en zelfstandigen

 • aanbieden van online-programma’s en begeleiding m.b.t. opstarten bedrijf
 • samenbrengen van ondernemen met gemeenschappelijke missie en belangen
 • creaties op aarde brengen met als doel bewustwording rond bezield geld
 • ……
 • ……

Leiders in organisaties

 • ondersteunen van nieuwe aarde leiders die hun hogere missie willen uitdragen
 • uitrollen van vernieuwde methodes rond leidinggeven en organiseren
 • samenbrengen van leiders en organisaties met gemeenschappelijke missie en doelen
 • ……

Sociaal bewegers

 • bekrachtigen en financieren van uitgelijnde stichtingen en creaties
 • nieuwe manier van samenleven en besturen ontwikkelen en ondersteunen
 • samenwerken met andere partijen, zowel nationaal als internationaal
 • ……

Blijf op de hoogte

Stichting Bezield geld is opgericht op 13 september 2019 en heeft als primaire missie een bewustzijnsverandering teweegbrengen rond waarde uitwisselingen, zodat bezieling en vervulling meer plek krijgen in ons dagelijks bestaan.

De stichting is het kloppende hart van de Bezield Geld Movement, wat middels; lezingen, Webinars, online-programma’s, business coaching, 1 op 1 begeleiding, kennis en bewustzijn verspreid over hoe je een nieuwe relatie tot geld kan realiseren.