Partners

Bezield Geld is een kanaal voor blauwdrukken die als basis fungeren voor de Nieuwe Aarde. Het gaat om modellen voor gemeenschappen, organisaties, eco-systemen etc. Om de verschillende blauwdrukken uit te dragen en te leven zijn er partners met wie we nauw samenwerken. Hieronder een lijst met onze partners, die allemaal werken met het bezield geld keurmerk.

School van Ascensie

De School van Ascensie is een opleidingscentrum voor en van meesters van de nieuwe tijd. Wij zijn speciaal gericht op het overgangs proces van de oude naar de nieuwe aarde.

Link voor website

Business Alchemie

Business Alchemie is een team van high-level consultants en alchemisten die bezieling brengen in de zakelijke wereld, zodat bedrijven en organisaties hun ware plek kunnen betreden.

Link voor website

Design For Rebels

Design For Rebels werkt samen met ondernemers, en ondersteunt middels logo’s om de zielenmissie en essentie van het bedrijf uit te dragen en wereld klaar te maken.

Link voor website

Aéreon-Creations

Aéreon Creations verwelkomt en genereert goddelijke blauwdrukken en fungeert als kanaal voor uitgelijnde manifestaties, die vanuit eenzelfde bron met elkaar in verbinding staan.

Link voor website

Stichting de Nieuwe Aarde

Stichting de Nieuwe Aarde verwelkomt en activeert een keten van autonome zijns-georiënteerde leefgemeenschappen, die de bakermat vormen voor de nieuwe aarde.

Link voor website

Raadsvuur Lage Landen

Raadsvuur heeft als doel de oorspronkelijke netwerken van wijzen met draagkracht te herstellen, zodat de oerwijsheid weer een gerespecteerde plek krijgt in de samen-leving.

Link voor website

Ook partner worden?

Wij geloven dat alles en iedereen welkom is in de nieuwe aarde, maar dat er wel een bepaalde volgorde en timing nodig is, om alles met elkaar te verbinden. Vanuit dat besef staan wij altijd open om te onderzoeken of er een samenwerking mogelijk is.

Een partnership kan in de vorm van een sponsorschap, waarbij wij van bezield geld bewustzijn brengen in een bepaalde organisatie in ruil voor een investering in de stichting, tot aan een bezielde co-creatie, waarbij we beiden onze netwerken inzetten voor iets moois..