Visie

Om de visie tot een succes te brengen zal elke laag van de bevolking toegang moeten krijgen rond het bewustzijn van bezield geld, zodat het gezamenlijk wordt gedragen. Het is een beweging niet alleen vanuit het volk, maar ook door visionaire leiders in organisaties die dienstbaar aan iets groters willen zijn.

Het is onze missie om een wereldwijde verandering rond geld, uitwisselingen, relaties en organisaties te genereren. Zodat in alle lagen van de bevolking vrijheid en soevereiniteit wordt gestimuleerd en er een ruimte ontstaat, waarin kloppende keuzes gemaakt worden voor mensen zelf en hun omgeving.

Door gezonde keuzes worden steeds meer duurzame creaties gevoed, waardoor er minder belasting ontstaat voor de natuur en maatschappij. Op deze manier draagt bezield geld bij aan een wereld die wij ‘de Nieuwe Aarde noemen’. Een harmonische manier van samenleven met elkaar en de aarde.

Via kennis en bewustzijns-overdracht creëren we een ruimte waarin ieder wordt uitgenodigd om hun eigen plek in te nemen. Vanuit daar ontstaan samenwerkingen vanuit een autonome financiële basis. Onze essentie wordt verwelkomd in de maatschappij, mensen worden meester over hun eigen bestemming.

We denken meerdere generaties vooruit en bouwen stap voor stap. Het doel is dan ook een wereld achter te laten voor onze kinderen en hun kinderen, waarin zij niet de prijs hoeven te betalen voor al onze opgehoopte problemen. Maar een waardevolle nalatenschap, een basis voor een bezield leven.

We herstellen onze verbinding met de natuur. We lijnen technologie, samenleven, zorg en bestuur uit met de natuurwetten van planeet aarde. We nemen ons rechtmatige plek in als nieuwe mens.  Hoeders van de oceanen, bergen, planten, dieren en al wat leeft.

Visie Nieuwe Aarde

We hebben het vaak over de nieuwe aarde, maar wat is dat de nieuwe aarde? Er is toch maar één aarde, zeggen veel mensen dan. Wij geloven dat de nieuwe aarde rust en wordt gebouwd op het fundament van de oude aarde, dat het een bewustzijnsverandering is waar de aarde en haar bewoners doorheen gaan. Hieronder beschrijven we onze visie…

“De nieuwe aarde is een wereld waarin we samenleven in harmonie met elkaar en natuur. Iedereen is van gelijkwaardige betekenis, en staat op zijn eigen plek, draagt zichzelf, maar werkt vanuit autonomie ook weer samen. Niet omdat het moet vanuit druk of overleving, maar vanuit vreugde, zin en bezieling. Alle samenwerkingen en creaties ontstaan vanuit het vonk en kleur van ieders essentie. Alle vormen, structuren, producten en diensten bestaan hierdoor uit een warme verbinding, en alle betrokkenen leveren vanuit vrije wil hun unieke bijdrage, zodat de warmte en bezieling in alle creaties aanwezig is.  We bieden geen strijd tegen bestaande patronen of structuren, maar sluiten alles in en nemen ook op collectief en voorouderlijk niveau verantwoordelijkheid, zodat we alles wat blokkeert niet afstoten maar juist integreren zodat het kan mee transformeren. Iedereen neemt verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen keuzes, en ervaart daarin de gevolgen. Het is geen kant kiezen in de polariteit, maar juist beide kanten eren en ontvangen zodat er een brug ontstaat tussen verschillende mensen, meningen, volkeren, visies, religies etc.

Omdat er geen concurrentie is, is er ook geen manipulatie en macht, en kunnen we ten alle tijden keuzes maken voor ons welzijn, die van de natuur en rekening houden met de generaties na ons. Er ontstaat een ruimte voor innovatieve en duurzame ideeën en creaties, die niet schadelijk zijn voor moeder aarde. Zo, bloesemt de natuur op en leven we steeds meer samen. Technologie wordt ingezet ten dienste van onze menselijke natuur, zodat er meer zijns-ruimte ontstaat, en er meer ruimte komt voor een bezield leven. Doordat de verbindingen onderling worden hersteld en bekrachtigd ontstaat er een wij-gevoel, wat warmte en geborgenheid biedt voor onze kinderen en ouderen. We bieden support aan elkaars ontwikkeling en processen zonder te gaan dragen zodat er geen afhankelijkheden en verstrikkingen ontstaan. Soevereiniteit wordt een belangrijke waarde waardoor nieuwe aarde relaties floreren, die een alchemistisch vuur genereren, met heel veel verbinding tussen de kosmos en aarde, en het mannelijke en vrouwelijke. Vanuit deze nieuwe aarde energie, waar het licht in ons allemaal wordt versterkt ontstaan nieuwe bedrijf-, organisatie-, educatie-, bestuur-, gemeenschapsvormen, die elkaar versterken.

 De aarde wordt een plek van vrede, harmonie waar we op een ander niveau onze lessen leren. We overstijgen dualiteit, die ging over via pijn en lijden lessen moeten leren, en transformeren naar een bewuste samenleving. Een wereld met het besef dat we allemaal één zijn, en de pijn van een ander ook onze pijn is. We nemen als nieuwe mens onze universele plek in, en worden zo een geëvolueerde beschaving.

De Bezield Geld Movement biedt de bouwstenen voor deze visie. Zodat het geen droom blijft, maar een overzichtelijk stappenplan naar een heldere bestemming.

Doe je mee?

Blijf op de hoogte

Stichting Bezield geld is opgericht op 13 september 2019 en heeft als primaire missie een bewustzijnsverandering teweegbrengen rond waarde uitwisselingen, zodat bezieling en vervulling meer plek krijgen in ons dagelijks bestaan.

De stichting is het kloppende hart van de Bezield Geld Movement, wat middels; lezingen, Webinars, online-programma’s, business coaching, 1 op 1 begeleiding, kennis en bewustzijn verspreid over hoe je een nieuwe relatie tot geld kan realiseren.