Waarden van Bezield Geld

Om alle bewegingen die voortvloeien en bekrachtigd willen worden vanuit de movement zijn er 13 waarden opgesteld die als richtlijn dienen zodat alles in uitlijning komt met het geheel. Deze waarden zijn indicators van wat wij verstaan onder bezieling, en dienen niet als absoute wet, maar meer als uitgang punt en focus. Elke creatie dient zichzelf te ontwikkeling richting deze 13 normen.

Waarden waar stichting Bezield Geld voor staat

 1. Wij ondersteunen alleen creaties in uitlijning met een hoger plan. Door de heilige missie in contact te brengen met de behoefte van het individu, ontstaat versmelting waarin ware bezieling gaat leven.
 2. Geld is voor ons een middel om bezieling aan te brengen in uitwisselingen, relaties en creaties. Geld is geen doel op zich maar een gevolg van kloppende creaties die bijdragen aan de nieuwe aarde.
 3. Wij staan voor autonome relaties waarin ieder bewust is van zijn eigen ruimte, en hoe die ruimte effect heeft op de omgeving. Dit geldt voor zowel het individu als bedrijf, organisatie of stichting.
 4. Wij strijden niet tegen een vijand, maar sluiten juist alles in, erkennen dat wij alles zijn. Op deze manier ontstaat er geen afgescheiden deel wat niet mee evolueert, maar gezamenlijke ontwikkeling.
 5. Wij sluiten niets uit, maar genereren met voorwaardes ruimtes waarin alleen dat wat bestemd is bestaansrecht heeft. Wij geloven in keuzeloze keuzes, waarin ieder zelf leert voelen wat kloppend is.
 6. Wij hanteren een natuurlijke ordening, waarin kosmische mannelijke kaders samenkomen met vrouwelijke aardse organische structuren. In de versmelting tussen man en vrouw ligt de expansie.
 7. Wij denken in alles wat we doen 7 generaties vooruit, zodat er geen mislukkingen of creaties met slechte fundering in het collectieve veld komen. Op deze manier ontstaan alleen duurzame creaties.
 8. Wij erkennen het kosmische ongeziene deel, en verlangen dat het in uiting wordt gebracht in het aardse middels zichtbaar je plek innemen. Zodat het subtiele wezen wordt verwelkomd in de wereld.
 9. Alle creaties en manifestaties die vanuit ons, of met ons hulp willen ontstaan, moeten de intentie hebben om zelfdragend te zijn of te worden. En bijdragen aan wat wij benoemen; ‘de Nieuwe aarde’.
 10. Wij geloven in gelijkwaardigheid, en tegelijk hanteren wij plekbewustzijn waarin eenieder in elke structuur dient te voelen wat zijn of haar plek is. Soms betekent dat volgen, een andere keer leiden.
 11. Wij erkennen meerdere paden, stimuleren eigenaarschap in ieders missie richting meesterschap. Een pad resoneert wel of niet, en dat is bovenal een voorwaarde tot samenkomen of juist tot breken.
 12. Samenwerkingen zijn professioneel en zelfdragend, of hebben middels bezielde uitwisseling een plan richting autonomie en zelfdraagzaamheid. Zodat er niet ongezien voor elkaar wordt gedragen.
 13. Wij geloven in moeiteloosheid. Wij verwelkomen het zijn in alle aspecten van het leven, zodat de bezieling onderdeel wordt van elk levensgebied. Alles kent zijn eigen ritme en komt op zijn eigen tijd.

Wil jij bezieling brengen in je relaties en leven?

Middels online programma’s, bezielde healing-tools, relatie- en levensalchemy ondersteunen wij je, om je leven te verheffen tot een ware kunst.